0535 200 33 70    info@simteknoloji.com

KOD
STN01  -  
  -  DOĞRUSAL OLMAYAN YAPISAL ANALİZLER

  • Eğitim Kodu :  STN01
  • Eğitimin Süresi :  2 gün, zamana yayılı 4 hafta
  • Eğitimin Düzeyi :  İleri
  • Kimler Katılmalı :  ARGE mühendisleri, teknik uzmanlar, akademisyenler, öğrenciler
Başvuru Yap

EĞİTİM İÇERİĞİ

Bölüm 1 Yapılan lineer olmama durumları
Bölüm 2 İleri kontak tanımlamaları
Bölüm 3 Metal Plastisitesi
Bölüm 4 Hiperelastiklik
Bölüm 5 Lineer olmayan durumların teşhisi
Bölüm 6 Ansys analiz ayarları
Bütün bölümler için uygulama örnekleri ve dökümanları katılımcılara sağlanacaktır.