0535 200 33 70    info@simteknoloji.com

SEM ANALİZLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Sonlu elemanlar yöntemi tasarım ofisleri ve arge bölümlerinde kullanılan ve popüleritesi gittikçe artan hesaplama yöntemlerinden biridir. Bu yöntem sayesinde yaptığımız tasarımları optimize edebilir ve güvenilir hale getirebiliriz.

Bu yöntemi kullanan Ticari ve açık kaynak kodlu yazılım paketleri ile karmaşık modelleri oluşturabilir ve bir montajı oluşturan parçalar arasındaki ilişkileri hesaplayabiliriz.

Bu yazılımlar kullanıcı dostu arayüzleri ile herkesin bilgisayar başında analiz yapabilmesini sağlar. Bu deneyimli mühendisler için büyük avantajdır ve deneyimli mühendislerin farklı yazılım arayüzlerine hızlı şekilde sıçramasına olanak sağlamaktadır.

Fakat sonlu elemanlar yöntemi alanında deneyimsiz mühendislerin eğitim almadan bu işi yapmaları risklidir. Hesaplanan sonuçların kalitesi sonlu elemanlar yöntemi hakkında temel bilgi ve sayısal ağ kalitesi gibi bir çok faktöre bağlıdır.

Yükler ve sınır koşullarının doğru seçilmesi SEM hesaplamalası yapan mühendislerin temel yekinliği olmalıdır. En önemli deneyimlerden biri analiz yapılan bir yapının sayısal ağ kalitesi ve sayısal ağdaki elemanların büyüklüğüdür. CAE yöntemini kullanan bir analiz yazılımı sonuçların hesaplanmasında doğru girdiler sağlandığı sürece önemli bir araçtır.

Eğer doğru sonuçları almak istiyorsak yükler ve sınır koşullarını doğru girmek zorundayız.

Diğer önemli faktör ise hesaplama sonuçlarının incelenmesidir. Öncelikle hesaplanan deformasyonların yük vektörü ile aynı doğrultuda olup olmadığı kontrol edilmelidir. Deformasyon analizi bize bütün düğüm noktalarının doğru şekilde ilişki içinde olup olmadığı ve tanımlanan kontakların doğru şekilde tanımlanıp tanımlanmadığı hakkında bilgi verir. İkinci önemli faktör ise gerilme kontorlüdür. Global gerilmenin analitik kabullerimizle uyuşup uyuşmadığı kontrol edilmelidir. Elde ettiğimiz değerler arasındaki büyük farklar kullandığımız malzeme özelliklerinin, kalınlıkların kontrolünü gerektirir.

Hatalı sonuçların oluşmasında yol açan ve deneyimli mühendisler tarafından bile yapılan diğer büyük hata ise yükler, sınır koşulları ve mazleme özellikleri tanımlanırken yapılan birim sistemlerine dikkat etmemektir.

Kişisel olarak düşüncem bütün SEM mühendislerinin en azından problemleri basitleştirerek analitik yöntemlerle çözmeliridir. Çoğu problem kiriş mantığına indirgenebilir.

Yazar :

Kadir ÖZDEMİR

CAE Uygulama ve Araştırma Mühendisi

Uzman CAE Eğitmeni